Sökning: "Neuroendocrine"

Visar resultat 21 - 25 av 151 avhandlingar innehållade ordet Neuroendocrine.

 1. 21. Expression and Regulation of Neuropeptide Y (NPY) in the Islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Ulrika Myrsén Axcrona; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; regulatory peptides; diabetes; glucocorticoids; beta cell; islet hormones; neuropeptide Y; insulin; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bukspottkörteln består av exokrin och endokrin vävnad. Den exokrina vävnaden utsöndrar en bukspottsaft rik på enzymer som hjälper till att bryta ner vår föda i mindre beståndsdelar. Den endokrina vävnaden insöndrar hormoner som hjälper till att reglera sockernivåerna i blodet. LÄS MER

 2. 22. The role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in endocrine cells

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Liliya Shcherbina; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 Diabetes; T2D; cocaine and amphetamine-regulated transcript; CART; beta-cell; K-cell; L-cell; insulin; GIP; GLP-1; incretin hormones;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes (T2D) is a metabolic disease characterized by insufficient insulin secretion and insulin resistance. Disturbed beta-cell function is the final culprit that leads to the development of T2D. In addition, impaired incretin effect is likely a part of the pathogenesis of T2D. LÄS MER

 3. 23. Prostate cancer and neuroendocrine differentiation. Molecular aspects in prostate cancer development

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Nastaran Monsef; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate cancer; neuron specific enolase; neuroendocrine differentiation; serotonin; hypoxia; cancer stem cell; synaptophysin; Gleason score; chromogranin A; Gleason grade;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostata cancer är Sveriges vanligaste cancerform. Många patienter med prostata cancer kan bli botade med kirurgi. I en del fall är kurativt syftande behandling inte möjlig. Dessa patienter behandlas då med hormonbehandling. LÄS MER

 4. 24. Positron Emission Tomography in the Management of Neuroendocrine Tumors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Örlefors; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Neuroendocrine tumor NET ; carcinoid; endocrine pancreatic tumor EPT ; Positron Emission Tomography PET ; serotonin-precursor; 5-hydroxytrytophan 5-HTP ; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Neuroendocrine tumors (NET´s) are often characterized by overproduction of peptide hormones. In spite of pronounced clinical symptoms, the tumor lesions can be small and difficult to detect. LÄS MER

 5. 25. CYSTATIN C AND NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION IN THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM AND IN PROSTATE CANCER

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Thomas Jiborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; androgen deprivation therapy; cysteine protease inhibitor; neuroendocrine differentiation; cysteine protease; male reproductive tract; prostate cancer; nefrologi; Urologi; nephrology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystatiner är endogena proteasinhibitorer som reglerar den proteolytiska aktiviteten hos papainlika cysteinproteaser, så som humant cathepsin B, H, K, L och S. Cystatin C, som finns i de flesta humana vävnader och vävnadsvätskor, är den starkaste hämmaren av lysosomala cysteinproteaser. LÄS MER