Sökning: "Neolithic"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet Neolithic.

 1. 1. Neolithic Fisheries Osteoarchaeology of Fish Remains in the Baltic Sea Region

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Carina Olson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithic fisheries; local and regional ecosystems; species variation; burnt and unburnt bones; representativeness; contextual quantification; fishing technology; spatial patterns; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; osteoarkeologi; Osteoarchaeology;

  Sammanfattning : The variety of fish species found at the archaeological sites indicates the exploitation of local and regional ecosystems. The focus of the fisheries varies from site to site. The study is based on the analyses of faunal materials from 10 archaeological sites from Eastern Middle Sweden, Gotland, and Åland dating to approximately 3800 – 1850 B.C. LÄS MER

 2. 2. Tools and technology : Lithic technological analysis of Neolithic axe morphology

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Deborah Olausson; Lunds universitet.; Lund University.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lithic technology; Neolithic; flint axes; stone axes; practical trials; style;

  Sammanfattning : Through practical experiments, edge-wear analysis, and the study of archaeological collections, the dissertation explores the complex relationship between style and function in a specific class of artifacts: the Neolithic axe. The results of the three-part approach described above, when applied for instance to thin-butted axes from the Funnel Beaker Culture, indicated that there was no clear-cut cass of unusable prestige axes, but rather that axe length more likely reflected practical rather than stylistic considerations. LÄS MER

 3. 3. Skapa plats i landskapet : tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Battle Axe Culture; central place; grave; settlement; wetland deposition; society; landscape space; social organisation; place; space; time; landscape; Scania; Neolithic; Funnel Beaker Culture; Pitted Ware Culture; Stävie group; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna arkeologiska studie syftar till att förstå de neolitiska samhällenas framväxt, organisation och förändring kring de västskånska ådalgångarna vid Saxån-Välabäcken och Lödde å-Kävlingeån. Arkeologiska undersökningar och fornminnesinventeringen har visat att området hyser omfattande lämningar av neolitiska bebyggelsekomplex — i form av bosättningar, gravfält, megalitgravar, depositioner i våtmarksmiljöer och centrala platser — som sträcker sig från äldsta till yngsta fasen av trattbägarkulturen samt stridsyxekulturen. LÄS MER

 4. 4. Consuming and communicating identities Dietary diversity and interaction in Middle Neolithic Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Författare :Elin Fornander; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle Neolithic; Neolithisation; Sweden; Baltic Sea; Funnel Beaker Culture; Pitted Ware Culture; Battle Axe Culture; megaliths; isotopes; δ13C; δ15N; δ34S; 87Sr 86Sr; radiocarbon dating; palaeodiet; mobility; interaction; identity; ethnicity; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : Isotope analyses on human and faunal skeletal remains from different Swedish Neolithic archaeological contexts are here applied as a means to reconstruct dietary strategies and mobility patterns. The chronological emphasis is on the Middle Neolithic period, and radiocarbon dating constitutes another central focus. LÄS MER

 5. 5. Att berätta en senneolitisk historia Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Eva Stensköld; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Neolithic; Flint daggers; Neolithic metal; Mortuary houses; Gallery graves; Passage rituals; Mortuary rituals; Initiation rites; Body modification; Decarnation; Narrative; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This thesis discusses aspects of how the Late Neolithic society in southern Sweden changed through the use of metal. Particular focus is on how the different categories of the material culture were utilized in this process – the Late Neolithic flint daggers and objects of stone imitating objects of metal. LÄS MER