Sökning: "Need interpretations"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade orden Need interpretations.

 1. 1. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Samverkan lärosäte-skola : en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart

  Författare :Lena Öijen; Tomas Englund; Andreas Bergh; Karin Rönnerman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional Development Centre RUC ; education policy; collaboration; higher education institution HEI ; school education; ideal type; need; value; actor.; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study of a phenomenon in Swedish education: the RegionalDevelopment Centre (Regionalt utvecklingscentrum, RUC). Insetting up RUC, the Swedish state’s original intention was to enhancecollaboration between teacher education and training, research andschool development. LÄS MER

 3. 3. Facts and Interpretations in Environmental Assessments of Products

  Författare :Magnus Bengtsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wastewater systems; weighting; learning; decision making; legitimacy; environmental trade-offs; sewage sludge; life cycle assessment LCA ; controversy; environmental evaluation;

  Sammanfattning : Contemporary environmental discourse increasingly emphasises environmental impacts associated with products. In response to this attention, methods for assessing the impacts of products over their life cycles, life cycle assessment (LCA), have been devised. LÄS MER

 4. 4. Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care

  Författare :Annika Nordin; Boel Andersson-Gäre; Ann-Christine Andersson; Bill Lucas; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Continuous quality improvement; Improvement science; Outcomes;

  Sammanfattning : This thesis is anchored in improvement science, the research field of improvement. Improvement science describes and explores improvement in real-life contexts and “system of profound knowledge” (Deming, 2000) is a cornerstone. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera historiska förklaringar : Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia

  Författare :Anders Nersäter; Ulla Runesson; Hans Albin Larsson; Learning Study - forskarskola för lärare; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical Thinking; Historical Explanations; Cause; Evidence; Historical Empathy; Learning Study; Phenomenography; Variation Theory; Learning Activity; Critical Aspects;

  Sammanfattning : The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-per secondary students need to learn to be able to construct historical explanations while working with historical sources. The study also explored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. LÄS MER