Sökning: "Nedabah"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Nedabah.

  1. 1. Sacrifice and Symbol : Biblical Shelamim in a Ritual Perspective

    Författare :Martin Modéus; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; slmm; Blood; Legitimacy of ritual; Centralization of cult; Glossation; Todah; Neder; Nedabah; Milluim; Zebah; Zebah shelamim; Shelamim; Sacrifice; marking and defining symbols; Legitimizing; Interpretation of ritual; focusing and defining; Causa; Ugarit; the Jerusalem temple; Bible; Bibelvetenskap;

    Sammanfattning : For the sacrifice shelamim in the Hebrew Bible, scholars have suggested a number of different interpretations and uses. This sacrifice also had an ambiguous role in Israelite culture. LÄS MER