Sökning: "Nc"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade ordet Nc.

 1. 1. Reactions in the System Nitro-cellulose/ Diphenylamine with Special Reference to the Formation of a Stabilizing Product Bonded to Nitro-cellulose

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torbjörn Lindblom; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; Nitro-cellulose; NC; Propellant; Stabilizer; Diphenylamine; DPA; Stability; Shelf-life; Chemometry; FTIR; HPLC; Microcalorimetry; Analytisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : The methods HPLC, microcalorimetry and FTIR together with chemometry, provide good analytical tools to follow the degradation of nitro-cellulose.The degradation products formed from diphenylamine (DPA) during storage can be followed with HPLC. FTIR, together with chemometry, also gives the precision needed for safety control of propellants. LÄS MER

 2. 2. Social causality in motion Visual bias and categorization of social interactions during the observation of chasing in infancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martyna A. Galazka; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social causality; motion; animacy perception; chasing goal-directed motion; heat-seeking; EEG; P400; Nc; spatial proximity; non-contact causality; functional specialization; specialized perception; evolution; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Since the seminal work of Fritz Heider and Marienne Simmel (1944) the study of animacy perception, or the perception and attribution of life from the motion of simple geometrical shapes has intrigued researchers. The intrigue for psychologists and vision scientists then and today centered on the stark disconnect between the simplicity of the visual input and the universal richness of the resulting percept. LÄS MER

 3. 3. Multiplet bases, recursion relations and full color parton showers

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Astronomy and Theoretical Physics

  Författare :Johan Thorén; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; QCD; Multiplet Bases; SU Nc ; SU N ; Recursion Relations; BCFW; Nc=3 Parton Showers; Parton Showers;

  Sammanfattning : Vad består materia av? Det är en fundamental fråga som mänskligheten försökt besvara i tusentals år. Vårt svar på den frågan har utvecklats enormt de senaste 200 åren. Atomer, från grekiskans ord för odelbar, bygger upp materian vi ser omkring oss. LÄS MER

 4. 4. Kompetens och effektivitet : en studie av tidsanvändning och tillverkningskvalitet i NC-arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Sten Ekman; KTH.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The role of the capsid protein in Semliki Forest virus assembly

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Biosciences and Nutrition

  Författare :Kerstin Forsell; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Semliki Forest virus; RNA encapsidation; NC assembly; virus budding; RNA uncoating;

  Sammanfattning : Enveloped viruses, like the Alphaviruses, encapsidate their genomes into a nucleocapsid (NC) or core structure which is surrounded by a lipid bilayer (envelope) with spike proteins. The alphavirus Semliki Forest virus (SFV), is an RNA virus with a genomic 42 S RNA of positive polarity. LÄS MER