Sökning: "Nawzad Mardan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nawzad Mardan.

 1. 1. Combining simulation and optimization for improved decision support on energy efficiency in industry

  Författare :Nawzad Mardan; Mats Söderström; Magnus Karlsson; Erik Dahlquist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency; Integration; Optimization; Simulation;

  Sammanfattning : Industrial production systems in general are very complex and there is a need for decision support regarding management of the daily production as well as regarding investments to increase energy efficiency and to decrease environmental effects and overall costs. Simulation of industrial production as well as energy systems optimization may be used in such complex decision-making situations. LÄS MER

 2. 2. Improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises : Regional energy efficiency network policy programs

  Författare :Ida Johansson; Patrik Thollander; Nawzad Mardan; Inger-Lise Svensson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Regional energy efficiency policy; Energy efficiency networks; Industrial SMEs; Barriers; Drivers; Energy management; Regional energipolicy; energieffektiviseringsnätverk; industriella SMF; hinder; drivkrafter; energiledning; inget Strategiskt forskningsområde SFO ; no Strategic Research Area SFO ;

  Sammanfattning : Despite large potential for improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises (SMEs), the full potential is not realized due to barriers to energy efficiency. Two primary ways to realize the potential are to deploy energy management practices and conduct energy audits. LÄS MER