Sökning: "Naturvetenskap Biologiska vetenskaper Ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1163 avhandlingar innehållade orden Naturvetenskap Biologiska vetenskaper Ekologi.

 1. 1. Genomic and morphological diversity of marine planktonic diatom-diazotroph associations a continuum of integration and diversification through geological time

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Andrea Caputo; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; diatoms; cyanobacteria; diazotrophs; symbiosis; evolution; phylogenetics; confocal microscopy; qPCR; CARD-FISH; tropics; sub-tropics; marin ekologi; Marine Ecology;

  Sammanfattning : Symbioses between eukaryotes and nitrogen (N2)-fixing cyanobacteria (or diazotrophs) are quite common in the plankton community. A few genera of diatoms (Bacillariophyceae) such as Rhizosolenia, Hemiaulus and Chaetoceros are well known to form symbioses with the heterocystous diazotrophic cyanobacteria Richelia intracellularis and Calothrix rhizosoleniae. LÄS MER

 2. 2. Spatial Modelling of Coastal Fish – Methods and Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Sundblad; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; habitat; niche; species distribution modelling; juvenile; fish; larvae; spawning; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Marin ekologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi; Biologi med inriktning mot zooekologi; Biology with specialization in Animal Ecology; Limnologi; Limnology;

  Sammanfattning : Environmental factors influence species and habitats on multiple scales creating a mosaic of distribution patterns. Studying factors shaping these patterns are central to our understanding of population dynamics and ultimately ecosystem functioning. LÄS MER

 3. 3. Optimal strategies and information in foraging theory

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet

  Författare :Emma Sernland; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Other biology; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi; Naturvetenskap; Natural sciences; Bayesian foraging; information use; public information; prior information; negative binomial distribution; group foraging; decision-making; information updating; leaving strategy; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen presenterar jag ett antal empiriska och teoretiska arbeten där vi har studerat hur både människor och djur använder information. Vi har funnit att mängden information, och det sätt på vilket informationen presenteras, har betydelse för hur väl människans beslut anpassas till de förhållanden som råder. LÄS MER

 4. 4. Artificial neural networks in models of specialization and sympatric speciation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Niclas Norrström; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : This thesis deals with specialization and how it is linked to sympatric speciation. The trait driving specialization is a cue recognition trait modelled with artificial neural networks that exploiters use to discriminate beneficial resources from detrimental resources based on the signals of the resources. LÄS MER

 5. 5. Ecology across Boundaries Food web coupling among and within ecosystems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia Bartels; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cross-ecosystem; food web; habitat coupling; terrestrial-aquatic linkages; subsidy; allochthonous; lake ecosystem; population divergence; trait variation; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi;

  Sammanfattning : Cross-boundary movements of energy and material are ubiquitous. Freshwater ecosystems receive nutrients, dissolved, and particulate organic matter from adjacent terrestrial ecosystems, whereas terrestrial ecosystems mainly receive prey organisms and detritus deposited by physical processes such as floods from freshwater ecosystems. LÄS MER