Sökning: "Natural aggregate"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade orden Natural aggregate.

 1. 1. Regulation of cellular Hsp70 Proteostasis and aggregate management

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Jayasankar Mohanakrishnan Kaimal; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Proteins have to be folded to their native structures to be functionally expressed. Misfolded proteins are proteotoxic and negatively impact on cellular fitness. To maintain the proteome functional proteins are under the constant surveillance of dedicated molecular chaperones that perform protein quality control (PQC). LÄS MER

 2. 2. Anaphylactic shock : pathophysiology of aggregate and cytotropic anaphylaxis in the monkey

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Smedegård; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beyond Köhler theory Molecular dynamics simulations as a tool for atmospheric science

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Författare :Thomas Hede; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Köhler theory; molecular dynamics; surface tension; aggregate; climate; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Sammanfattning : In this thesis, the results from molecular dynamics (MD) simulations of nanoaerosol clusters are discussed. The connecting link of these studies is the Köhler theory, which is the theory of condensational growth and activation of cloud droplets to form clouds. LÄS MER

 4. 4. Aggregate structure and phase behavior in lipid-surfactant-water mixtures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Gustafsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Properties of Protein and Polymer Systems

  Detta är en avhandling från Fredrik Carlsson, YKI, Ytkemiska Institutet AB, Box 5607, SE-114 86 Stockholm, SWEDEN

  Författare :Fredrik Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; lysozyme; mica; surface; dimerization; precipitation; aggregate; cluster; complex; polyelectrolyte; protein; polymer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiners interaktioner med andra proteiner, med polymerer och med ytor har stor praktisk betydelse inom bland annat proteinrening, läkemedelsformulering och livsmedelsteknologi. Målet med detta arbete är att öka förståelsen för växelverkan mellan proteiner, mellan proteiner och polymerer samt mellan proteiner och ytor, särskilt beträffande de elektrostatiska krafternas betydelse. LÄS MER