Sökning: "Natural Sciences Physical Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 5566 avhandlingar innehållade orden Natural Sciences Physical Sciences.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Miniaturized localized surface plasmon resonance biosensors

  Författare :Si Chen; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; colloidal lithography; Surface plasmon resonance; biosensing; electron beam lithography; single molecule; hyperspectral imaging; photo functionalization;

  Sammanfattning : Abstract Reliable and sensitive biosensors are required for fast and accurate diagnostics. Localized surface plasmon resonances (LSPRs) in noble-metal nanoparticles possess very high refractive index sensitivity close to the metal surface and therefore constitute an attractive biosensing platform. LÄS MER

 3. 3. Microkinetic Modeling of Nanoparticle Catalysis using Density Functional Theory

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Mikkel Jørgensen; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Density Functional Theory; Methane oxidation; Mean-field approximation; Microkinetic modeling; Kinetic Monte Carlo; Nanoparticles; Entropy; CO oxidation; Catalysis;

  Sammanfattning : Heterogeneous catalysis is vitally important to modern society, and one path towardsrational catalyst design is through atomistic scale understanding. The atomistic scalecan be linked to macroscopic observables by microkinetic models based on first-principlescalculations. LÄS MER

 4. 4. Chemical Properties of Oxidized Silver - A Density Functional Theory Study

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Simon Klacar; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Restoration of semi-natural grasslands Impacts on biodiversity, ecosystem services and stakeholder perceptions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholm University

  Författare :Emelie Waldén; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biodiversity; Ecosystem services; Farmer; Landscape ecology; Plant; Policy; Restoration; Semi-natural grassland; Biologisk mångfald; Ekosystemtjänster; Landskapsekologi; Lantbrukare; Naturbetesmark; Policy; Restaurering; Växter; Äng; naturgeografi; Physical Geography;

  Sammanfattning : Humans play a major role shaping the living conditions for not only ourselves, but also all other species on Earth. In fact, some species-rich habitat types require human management to uphold the biodiversity and related ecosystem services. LÄS MER