Sökning: "Natur"

Visar resultat 1 - 5 av 413 avhandlingar innehållade ordet Natur.

 1. 1. Miljöpolitikens natur

  Författare :Johan Hedrén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the 1960s we get a new way of speaking of and writing about nature, an environmental discourse, whose special characteristics have not ufltil now been the object of systematic analyses. In this study the discourse is regarded, with structuralistic inspiration, as a generative force. LÄS MER

 2. 2. Bankens natur : miljöfrågans genomslag i svenska banker

  Författare :Maths Lundgren; Sören Christensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on a previously anomalous and neglected issue that became common order and regarded as beneficial to traditional goals of Swedish banks. Before 1995, environmental issues were seen as irrelevant in banking, mainly because "banks have no production". LÄS MER

 3. 3. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

  Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER

 4. 4. Kultur och natur : Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920

  Författare :Martin Stolare; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barn och natur i storstaden

  Författare :Mattias Sandberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; storstad; bostadsnära natur; friluftsliv;

  Sammanfattning : Children and nearby nature. A study of children’s relationship to nature areas close to home – with examples from Stockholm and Göteborg. CHOROS 2009:1. Department of Human and Economic Geography, Göteborg University. LÄS MER