Sökning: "Nation"

Visar resultat 1 - 5 av 842 avhandlingar innehållade ordet Nation.

 1. 1. Nation and Novel : A Study of Persian and Kurdish narrative discourse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hashem Ahmadzadeh; Martin van Bruinessen; [2003]
  Nyckelord :Iranian languages; Modern Persian literature; modern Kurdish literature; novel; Persian novel; Kurdish novel; nationalism; nation; identity; modernity; Iran; Kurdistan; Iranska språk - allmänt; Iranian Languages; iranska språk;

  Sammanfattning : The present work provides a description of the rise of the Persian and Kurdish novel, using as its background specific definitions and theories of the novel and its emergence. Considering the novel as an originally European genre, the study looks at the different prerequisites for its emergence, e.g. LÄS MER

 2. 2. Att gjuta en nation : Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Natur och Kultur

  Författare :Magnus Rodell; Mats Fridlund; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; nationbuilding; unveiling of statues; production of history; public monuments; invention of tradition; nationalism; memory; identity; political economical liberalism; nation; 19th century; Sweden; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The present study discusses three unveilings of statues in mid 19th century Sweden: Gustavus Adolphus in Gothenburg in 1854, Engelbrekt in Örebro in 1865, and Charles XII in Stockholm in 1868. The main theme of the study is the connection between history and contemporary politics. LÄS MER

 3. 3. Att gjuta en nation : Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Natur och Kultur

  Författare :Magnus Rodell; Mats Fridlund; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; nationbuilding; unveiling of statues; production of history; public monuments; invention of tradition; nationalism; memory; identity; political economical liberalism; nation; 19th century; Sweden; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The present study discusses three unveilings of statues in mid 19th century Sweden: Gustavus Adolphus in Gothenburg in 1854, Engelbrekt in Örebro in 1865, and Charles XII in Stockholm in 1868. The main theme of the study is the connection between history and contemporary politics. LÄS MER

 4. 4. Representation, Nation and Time : The Political Rhetoric of the 1866 Parliamentary Reform in Sweden

  Detta är en avhandling från Jyväskylä : University of Jyväskylä

  Författare :Jussi Kurunmäki; Kari Palonen; Bo Stråth; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nation; representation; parliamentary reforms; Sweden; political rhetoric; conceptual history; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Housing the Nation? : Post-Apartheid Public Housing Provision in the Eastern Cape Province, South Africa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erika Lind; Roger Andersson; Anssi Paasi; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; post-apartheid; state space production; public housing provision; local government; democratisation; nation-building; citizenship; Eastern Cape; South Africa; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The main objective of the thesis is to critically analyse local modes of post-apartheid public housing provision in the context of nation-building and democratisation in South Africa. The focus in the study is set on the new housing policy in South Africa, launched in 1994, and its implementation on local government level during the time period 1994-2003. LÄS MER