Sökning: "Natalia Kuzmina"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Natalia Kuzmina.

  1. 1. Biophysical aspects of contact dermatitis and its prevention

    Författare :Natalia Kuzmina; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : The skin, one of the largest organs of the body, is composed of three layers: the epidermis, dermis and subcutis. The outer most part of the epidermis i.e. LÄS MER