Sökning: "Natalia Gustavsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Natalia Gustavsson.

  1. 1. Cell-Specific Ca2+ Response in Pancreatic ß-cells

    Detta är en avhandling från Umeå : Integrativ medicinsk biologi

    Författare :Natalia Gustavsson; Per Lindström; Peter Bergsten; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heterogeneity; individual ß-cells; islets of Langerhans; cytoplasmic calcium; repetitive glucose stimulation; lag-time; cell-specific; glyceraldehyde; ketoisocaproic acid; tolbutamide; mitochondrial metabolism; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Histology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Histologi;

    Sammanfattning : Pancreatic ß-cells are heterogeneous in their secretory responsiveness, glucose sensitivity and metabolic rate. A diminished and delayed first-phase insulin release is an early sign of failing ß-cells in diabetes. LÄS MER