Sökning: "Naeem Ahmad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Naeem Ahmad.

 1. 1. Modelling and optimization of sky surveillance visual sensor network

  Författare :Naeem Ahmad; Mattias O'Nils; Najeem Lawal; Bengt Oelmann; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : A Visual Sensor Network (VSN) is a distributed system of a largenumber of camera sensor nodes. The main components of a camera sensornode are image sensor, embedded processor, wireless transceiver and energysupply. LÄS MER

 2. 2. Modelling, optimization and design of visual sensor networks for sky surveillance

  Författare :Naeem Ahmad; Mattias O'Nils; Najeem Lawal; Bengt Oelmann; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : .... LÄS MER