Sökning: "NSR catalyst"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden NSR catalyst.

 1. 1. Metal-exchanged zeolites for NH3-SCR applications - Activity and Deactivation studies

  Författare :Soran Shwan; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; modeling; NOX.; Hydrothermal; Chemical; Kinetic; Copper; Deactivation; Iron; Zeolite; Nitrogen oxides; NH3; Ammonia; Catalyst; NSR; Emissions; Poisoning; Ageing; NH3-SCR;

  Sammanfattning : Emissions of nitrogen oxides (NOX) formed during the burning process in internal combustion engines is a major contributor to global air pollutions. One effective way to reduce NOX in lean environments, i.e. oxygen excess is selective catalytic reduction with ammonia (NH3-SCR). LÄS MER

 2. 2. Studies of a Heavy-Duty Diesel Aftertreatment System Based on the NOX Storage and Reduction Technology

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Klaus Papadakis; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fuel penalty; injection parameters; DoE; design of experiments; exhaust; diesel engine; NO oxidation; simulation; modelling; oxidation catalyst; NOX trap; NOX storage and reduction; NSR; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; dosing strategy; system optimisation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Gränsvärden för NOX-utsläppen i avgaserna från tunga dieselmotorer kommer att minskas i den Europeiska Unionen från 3,5 g/kWh (Euro IV) idag till 2,0 g/kWh (Euro V) år 2008. I USA och Japan är trenden likadan och utveckling av ett avgassystem för tunga dieselfordon verkar oundviklig. LÄS MER

 3. 3. Kinetic Studies of NOx Storage and Reduction Catalysts - Flow Reactor Experiments and Microkinetic Modeling

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Anna Maria Lindholm; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NOx reduction; flow reactor experiments; NOx storage; Pt Ba Al; NSR catalyst; microkinetic modeling; combined NSR and SCR system;

  Sammanfattning : The NOx storage and reduction (NSR) technology is a promising technique to reduce NOx during oxygen excess e.g. in lean burn engine exhaust. A typical NSR catalyst consists of the following components: precious metals, such as platinum, palladium or rhodium, a storage component, usually barium, and a high surface area support, such as γ-alumina. LÄS MER