Sökning: "NSAP"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet NSAP.

  1. 1. MIR, a novel ERM-like protein in the nervous system

    Författare :Per-Anders Olsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; MIR; ERM; band 4.1 superfamily; MRLC; NSAP; neurite outgrowth; nervous system; Neurovetenskap; Neurology; Neurologi; Developmental Neurosciences; medicinsk utvecklings- och neurobiologi;

    Sammanfattning : Proteins of the band 4.1 superfamily are characterized by their sequence similarity to the ERM proteins ezrin, radixin and moesin, which are involved in cell motility, adhesion of cells, and signal transduction events. LÄS MER