Sökning: "NBUE"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet NBUE.

  1. 1. Properties and tests for some classes of life distributions

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Bengt Klefsjö; Umeå universitet.; [1980]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Life distribution; survival function; exponential distribution; IFR; IFRA; NBUE; DMRL; HNBUE; shock model; total time on test transform; testing of exponentiality;

    Sammanfattning : A life distribution and its survival function F = 1 - F with finitemean y = /q F(x)dx are said to be HNBUE (HNWUE) if F(x)dx < (>)U exp(-t/y) for t > 0. The major part of this thesis deals with the classof HNBUE (HNWUE) life distributions. LÄS MER