Sökning: "NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Statistisk mekanik"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Statistisk mekanik.

 1. 1. Small and Large, Charged Molecules in Solution and at Interfaces

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Giulio Tesei; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molecular modeling; MD simulations; statistical mechanics; SAXS; QCM-D; Hofmeister series; amyloid fibril; lipid bilayer; cell-penetrating peptide; molekylär modellering; MD simuleringar; MC simuleringar; statistisk mekanik; SAXS; QCM-D; amyloidfibriller; cellmembran; cellpenetrerande peptider;

  Sammanfattning : Växelverkningar mellan små och stora molekyler har konsekvenser för reaktioner som kemister utför i sina provrör, lika mycket som för de livsnödvändiga reaktionerna som sker i vår kropp och våra celler. Förståelsen av dessa växelverkningar är nyckeln till att kunna utnyttja dem till vår fördel, till exempel i industriella processer eller i utveckling av mediciner. LÄS MER

 2. 2. Development and Application of a First Principle Molecular Model for Solvent Effects

  Detta är en avhandling från Avdelningen för teoretisk kemi

  Författare :Anders Öhrn; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Theoretical chemistry; quantum chemistry; Teoretisk kemi; kvantkemi; magnetisk resonans; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; gränsskikt; Ytkemi; Surface and boundary layery chemistry; spektroskopi; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; Kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; Solvent model; Solvochromatic shift; Chemistry; Solvent effects; Solvation; Intermolecular interactions; Quantum chemistry; Statistical mechanics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En betydande del av kemin i naturen och inom industrin äger rum i en omgivning av andra molekyler. Reaktioner, övergångar, interaktioner och andra kemiska processer påverkas nästan alltid utav omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Simulations of Simple Fluids and Surface Forces

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Martin Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular modeling; Surface Forces; Dielectric Constant; Charge Capacitance; Charge Regulation; Hypersphere; Statistical mechanics; Intermolecular interactions; Col- loidal Stability; Simulations; Fluids;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kemi finns överallt omkring oss, både i vår omgivning såväl som inuti oss. Vi kanske inte alltid tänker på det, men kemiska processer påverkar oss dagligen och är en förutsättning för vår existens. Det kanske därför inte är så konstigt att människan alltid varit intresserad och fascinerad av just kemi. LÄS MER

 4. 4. Structure and Phase Behavior of Protein Solutions

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Björn Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistical Mechanics; Simulations; Protein Interactions; Phase Separation; Aggregation; Mutual Amplification;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Även om vi inte ser molekyler dagligdags har vi sedan länge vant oss vid att sakerna kring oss innehåller något. När vi satt ett glas över ett brinnande ljus och det slocknat så är det något som tagit slut. LÄS MER

 5. 5. Prediction, modeling, and refinement of protein structure

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Per Larsson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein structure prediction; Multiple alignments; Quality assessment; Molecular dynamics; Implicit solvent; Refinement; NATURAL SCIENCES Biology Other biology Bioinformatics; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi Bioinformatik; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Bioinformatics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Bioinformatik; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Statistical mechanics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Statistisk mekanik; Biochemistry; biokemi;

  Sammanfattning : Accurate predictions of protein structure are important for understanding many processes in cells. The interactions that govern protein folding and structure are complex, and still far from completely understood. However, progress is being made in many areas. Here, efforts to improve the overall quality of protein structure models are described. LÄS MER