Sökning: "NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik.

 1. 1. Epitaxial Growth and Design of Nanowires and Complex Nanostructures

  Författare :Kimberly Dick Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural science; III-V Semiconductor Materials; Fysik; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; phase equilibria; crystallography; thermal and mechanical properties; Condensed matter:stucture; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; fasjämvikt; Naturvetenskap; Physics; Nanowires; Vapour Phase Epitaxy; Semiconductory physics; Halvledarfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar epitaxiell växt av nanotrådar i III-V halvledarmaterial, i vilken guldpartiklar använts som frö, samt design av tredimensionella mer avancerade förgrenade strukturer baserade på dessa trådar. Växten utfördes via så kallad ?MetallOrganic Vapour Phase Epitaxy? (MOVPE), i vilken prekursormolekylerna till halvledarmaterialens komponenter tillförs i form av ånga vid lågt tryck. LÄS MER

 2. 2. UHV-CVD growth of Ge/Si nanostructures

  Författare :Vilma Zela; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semiconductory physics; Fysik; Physics; Naturvetenskap; Si; Ge; Esaki diode; Halvledarfysik; Ge layer; Natural science; Ge Ilands; posiotioning;

  Sammanfattning : This thesis is based on the results concerning the epitaxial growth and characterization of silicon (Si) and germanium (Ge) nanostructures. The growth technique was the Ultra High Vacuum Chemical Vapor Deposition (UHV-CVD) that works in relatively low temperatures and low growth pressures. LÄS MER

 3. 3. First Principles Calculations of Electron Transport and Structural Damage by Intense Irradiation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carlos Ortiz; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Condense matter theory; electronic structure; quasiparticles; GW theory; molecular dynamics; Boltzmann transport; electron transport; impact ionization; structural damage; dielectric response; structural biology; radiation detectors; scintillators; positron emission tommography; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Electronic structure; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Elektronstruktur; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Semiconductor physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Biological physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Biologisk fysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Critical phenomena phase transitions ; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Kritiska fenomen fasövergångar ; TECHNOLOGY Materials science Functional materials; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Funktionella material; Materiefysik; Physics of Matter;

  Sammanfattning : First principle electronic structure theory is used to describe the effect of crystal binding on radiation detectors, electron transport properties, and structural damage induced by intense irradiation. A large database containing general electronic structure results to which data mining algorithms can be applied in the search for new functional materials, a case study is presented for scintillator detector materials. LÄS MER

 4. 4. Metal and Semiconductor Nanocrystals for Quantum Devices

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Martin Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermal and mechanical properties; quantum devices; nanocrystals; nanoparticles; gold; aerosol technology; tungsten; gallium arsenide; indium phosphide; semiconductors; thermal charging; nanoxerography; single electron transistors; nanowhiskers; Physics; Fysik; Semiconductory physics; Condensed matter:stucture; Halvledarfysik; crystallography; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; fasjämvikt; Fysicumarkivet A:2001:Magnusson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver tillverkning av partiklar av metaller och halvledare samt dessas användning i nya typer av elektroniska komponenter och nanostrukturer. Partiklarna tillverkas med aerosolteknik, dels med kända metoder och dels med nyutvecklade. LÄS MER

 5. 5. Nanoscale Crystal Growth: The Importance of Interfaces and Phase Boundaries Kristallväxt på Nanometer Skala: Vikten av Ytor och Gränser

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Brent Wacaser; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kristallografi; fasjämvikt; Semiconductory physics; Halvledarfysik; thermal and mechanical properties; crystallography; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; egenskaper termiska och mekaniska ; Condensed matter:stucture; Fysik; Physics; epitaxy; VLS; MOVPE; CBE; nanostructures; crystal growth; nanowires; III-V semiconductors; growth mechanism; MBE; Material technology; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För material på nanoskalan har ytor och gränser större betydelse för materialets egenskaper än de har för storskaliga material. Detta beror på att yt/volymförhållandet är större för material på nanoskalan än för samma material på större skala. LÄS MER