Sökning: "NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik.

 1. 1. Lifetime measurements of excited states in 165Lu and 107Cd

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

  Författare :Karin Andgren; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear Physics; Experimental Nuclear Strucuture; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : Measuring lifetimes of excited nuclear states can give important information on the internal structure of the nucleus. This thesis is based on two experiments performed in Italy and in the USA in order to deduce the lifetimes of excited states in 165Lu and 107Cd. LÄS MER

 2. 2. Studies of Tropospheric and Stratospheric Aerosol using Ion Beam Analysis

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Giorgos Papaspiropoulos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atmosphere; Aerosols; troposphere; stratosphere; ion beam analysis; PIXE; impactors; particulate sulphur; chemical speciation; elemental analysis; thermography; Physics; Nuclear physics; Fysik; Metrology; Kärnfysik; physical instrumentation; Metrologi; fysisk instrumentering; Fysicumarkivet A:2001:Papaspiropoulos;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aerosolpartiklar i atmosfären har på senare år fått allt större betydelse i debatten om det globala klimatet och dess förändringar. Medan ökningen av växthusgaser bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar, är teorierna de motsatta vad gäller aerosolpartiklarna. LÄS MER

 3. 3. Experimental Studies of the Interaction of Atmospheric Aerosol Particles with Clouds and Fogs

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Frank; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; unipolar charger; Physics; DMA; differential mobility analyser; DAA; droplet aerosol analyser; fog microstructure; cloud microstructure; fog droplet; cloud droplet; cloud; fysisk instrumentering; fog; Metrologi; physical instrumentation; Metrology; Kärnfysik; Nuclear physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2001:Frank;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I atmosfären finns förutom olika gaser, såsom kväve, syre, vattenånga och en mängd gaser i låga koncentrationer, även partiklar. Dessa partiklar kallas aerosolpartiklar och de kan hålla sig svävande upp till flera veckor innan de deponeras till marken igen. LÄS MER

 4. 4. Experimental Nuclear Structure Studies in the Vicinityof the N = Z Nucleus 100Sn and in the ExtremelyNeutron Deficient 162Ta Nucleus

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Farnaz Ghazi Moradi; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear structure; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : This work covers spectroscopic studies of nuclei from different regions of the Segré chart whose properties illustrate the delicate balance between the forces in the atomic nucleus. Studies of nuclei far from stability offer new insights into the complex nucleon many-body problem. LÄS MER

 5. 5. In-beam Study of Extremely Neutron deficient Nuclei Using the Recoil-Decay Tagging Technique

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Baharak Hadinia; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear structure; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : The low-lying structures of the extremely neutron-deficient nuclei 106Te, 107Te, 110Xe, 170Ir and 172Au have been investigated experimentally. Prompt gamma rays emitted in fusion-evaporation reactions were detected by the Jurogam HPGe array. LÄS MER