Sökning: "NATURVETENSKAP Biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1886 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Biologi.

 1. 1. Hitting the mark studies of alterations in behaviour and fertility in ethinyl estradiol-exposed zebrafish and search related biomarkers

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Nasim Reyhanian Caspillo; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi; Endocrine disrupting compounds; 17α-ethinylestradiol; fertility; anxiety; behaviour; zebrafish; biomarkers; stress;

  Sammanfattning : In this thesis, we have analysed the effects of EE2 on non-reproductive behaviours and fertility. We have showed that two doses of EE2 in male adult short-term exposures evokes opposite behaviours in the novel tank test. LÄS MER

 2. 2. Optimal strategies and information in foraging theory

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet

  Författare :Emma Sernland; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Other biology; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi; Naturvetenskap; Natural sciences; Bayesian foraging; information use; public information; prior information; negative binomial distribution; group foraging; decision-making; information updating; leaving strategy; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen presenterar jag ett antal empiriska och teoretiska arbeten där vi har studerat hur både människor och djur använder information. Vi har funnit att mängden information, och det sätt på vilket informationen presenteras, har betydelse för hur väl människans beslut anpassas till de förhållanden som råder. LÄS MER

 3. 3. Characterization and environmental influences on inflammatory and physiological responses

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Hazem Khalaf; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inflammation; NF-κB; cytokines; pharmaceuticals; zebrafish; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Pharmaceuticals are regularly released into the environment, in particular nonsteroidalanti-inflammatory drugs (NSAIDs) and antibiotics. The measuredconcentrations are relatively low and have therefore been considered to be harmless. LÄS MER

 4. 4. Androgen receptors and endocrine disrupting substances

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Larsson; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Androgen receptor; Brominated flame retardant; TBECH; Endocrine disruptor; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Throughout the animal kingdom, organisms are dependent on substances such as steroid hormones to help them maintain internal balances. Examples of important tasks that are under regulation of steroid hormones are somatic and gonadal development, sexual performance and behavior (both social and sexual) as well as sex differentiation. LÄS MER

 5. 5. Fishy behavior persistent effects of early-life exposure to 17α-ethinylestradiol

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Kristina Volkova; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi; Endocrine disruptors; anxiety; stress behavior; transgenerational effects; 17α-ethinylestradiol; developmental exposure; social behavior; fish;

  Sammanfattning : The synthetic estrogen 17α-ethinylestradiol (EE2) is an endocrine disrupting chemical (EDC) of concern due to its persistent nature and widespread presence in the aquatic environment. In mammals, effects of developmental EDC exposure on reproduction and behavior not only persist to adulthood after discontinued exposure, but are also inherited by several consecutive unexposed generations. LÄS MER