Sökning: "NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk.

 1. 1. A GIS-based landscape analysis of dissolved organic carbon in boreal headwater streams

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan-Olov Andersson; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; boreal forests; wetlands; vegetation types; headwater streams; catchment hydrology; streamwater chemistry; DOC; GIS; terrain analysis; DEM; slope; wetness index; TWI; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : In boreal catchments, stream water chemistry is influenced and controlled by several landscape factors. The influence of spatially distributed variables is in turn dependent on the hydrological scale. LÄS MER

 2. 2. Boreal vegetation responses to forestry as reflected in field trial and survey data and the quality of cover estimates and presence/absence in vegetation inventory

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Johan Bergstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boreal forest; cutting intensity; scarification; cover estimates; presence absence; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen belyser hur avverkning och markberedning påverkar markfloran i den svenska barrskogen. Dessutom utvärderas två inventeringsmetoder som används inom växtekologin. LÄS MER

 3. 3. Behavioural aspects of conservation breeding Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jennie Håkansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Behaviour; Conservation; Red junglefowl; Gallus gallus; Captivity; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Ethology and behavioural ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Etologi och beteendeekologi;

  Sammanfattning : Ett stort antal utrotningshotade djurarter ingår idag i bevarandeprogram världen över. Små populationer hålls då i skyddade miljöer, exempelvis i djurparker, och i många fall är målet att återintroducera djur till naturen. LÄS MER

 4. 4. Cross-scale monitoring, landscape trajectories, and feedback in forest management : Examples from southern and middle boreal ecosystems in Sweden

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sofia Eriksson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : To manage for sustainability in a complex and changing world requires understanding of the coupled human-environmental system. The two case studies in this licentiate thesis are linked by what we can learn from past and current management in the form of feedback and how it can be incorporated into practical forest management within the boreal region. LÄS MER

 5. 5. Plant polyploidy and interactions with insect herbivores

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Leena Arvanitis; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diversicifation; herbivory; host plant preference; plant galls; plant-insect interactions; plant polyploidy; selection; spatial variation; trait-fitness relationship; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi; Plant Ecology; växtekologi;

  Sammanfattning : Polyploidization has been suggested to be a common mechanism for plant speciation. Polyploidy is associated with changes in plant traits and altered habitat preference. LÄS MER