Sökning: "När skolan gör skillnad:"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden När skolan gör skillnad:.

 1. 1. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning : Digitalization of upper secondary school: access and use

  Författare :Therése Haglind; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 3. 3. Med främmande bagage : tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

  Författare :Christina Spännar; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; second language; Immigrant youth; reflexivity; egological intersubjectivity; postmodern; cross-cultural life-world; awareness; identity; enclave culture; status change; Alfred Schutz; Sociology; Zygmunt Bauman; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The present study is based on interviews with 22 youth and young adults. The perspective is phenomenological, since my aim has been to analyse and describe the everyday world as it presents itself to these young people. LÄS MER