Sökning: "Myndighetsutövning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Myndighetsutövning.

 1. 1. Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Polis; Inre utlänningskontroll; Utlänningskontroll; Schengen; Myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är den inre utlänningskontrollen och förutsättningarna härför. Inre utlänningskontroll syftar till att kontrollera att personer inte uppehåller sig i landet utan tillstånd respektive söka efter personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning eller utvisning. LÄS MER

 2. 2. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER