Sökning: "Myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Myndighet.

 1. 1. Miljöbrott, myndighet och marknad : En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention

  Författare :Helena du Rées; Janne Flyghed; Kimmo Nuotio; Jonas Ebbesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental crime; corporate crime; environmental penal law; environmentally hazardous activities; general prevention; control theory; techniques of neutralisation; Criminal law; Straffrätt;

  Sammanfattning : Penal law has long been of central interest to the political debate on environmental regulation. The objective of this dissertation is to examine the role of penal law as a means of controlling environmentally hazardous economic activities. The focus of the work is directed at the general preventive effects of the threat of penal sanctioning. LÄS MER

 2. 2. En myndighet i samverkan : Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

  Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER

 3. 3. Inköpsbeteende i en myndighet : med utgångspunkt från SIDA

  Författare :Jan G:son Singh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : ProblemThe problem is to describe and analyze the buying behaviour in a public organization and the variables forming this behaviour in different buying situations. The aim is further to find implications for improvements in the purchasing section of the studied organization and to find normative implications for marketing efforts directed at this organization. LÄS MER

 4. 4. Folkhögskolepedagogik mellan myndighet och medborgare : en studie av ett forsknings- och utvecklingsarbete på fem folkhögskolor 1975-1978

  Författare :Gunnar Sundgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folkhögskolor-- Sverige;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine institutionalized nonformal education as it expressed itself in the program "Educational Models for the Folk High School". The main problem can be put: in what ways can the educational process generated be understood as the influence of society and in what ways as the influence of individuals? Previously collected and reported material on the program is here subjected to renewed analysis on a higher theoretical level. LÄS MER

 5. 5. Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet

  Författare :Lena Marcusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltning; myndighet; myndighetsområdet; offentligrättslig korporation; skadestånd; tjänstefel; förvaltningslagen; Public law; Offentlig rätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER