Sökning: "Muslimer i Sverige"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Muslimer i Sverige.

 1. 1. Gäst i Sverige : Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm

  Författare :David Gunnarsson; Lars Kaijser; Linda Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; storyline; authority; regimes of truth; Swedish Muslims; self-representation; guided tours; respect; comfort zone; sanningsregimer; svenska muslimer; självrepresentation; guidade visningar; respekt; bekvämlighetszon; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the regimes of truth surrounding Muslims in Sweden. The main focus lies on the production of knowledge regarding Muslims in the context of the guided tours of a mosque in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma : Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Författare :Åsa Aretun; Gunilla Halldén; Hilde Lidén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER

 3. 3. The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden

  Författare :Aje Carlbom; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islam; Multiculturalism; Muslims; Integration; Ideology; Hegemony; Discourse; Enclavization; Segregation; Institutionalization; Nationalism; Culture; Difference; Representation; Islamism; Religious rights; Fundamentalism; Individual rights; group rightsights; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Are Muslims so different from other citizens in Sweden, that they have to live in segregation and be separated from the rest of society? What is a Muslim, and who is to define this category? In this thesis, the author presents the main actors in this discussion and their ideological positions. The multiculturalist ideology is hegemonic in Sweden on issues concerned with cultural diversity, and intellectuals in various fields of knowledge subscribe to the main moral dictates of this ideology. LÄS MER

 4. 4. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Författare :Jonas Otterbeck; Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; History of Religions; Islamology; Islam in Europe; Islam in Sweden; Muslims in Sweden; Salaam; globalization; privitization; genealogy; Rabita.; discourse; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on written Islamic discourses in Swedish, especially the journal Salaam - Islamisk tidskrift. The journal first appeared in 1986 and is a part of the activities of Islamiska Informationsföreningen. From the beginning, Salaam has been edited by female converts to Islam in their twenties or early thirties. LÄS MER