Sökning: "Musikutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Musikutbildning.

 1. 1. Om att välja vad och hur musiklärares samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program

  Författare :Karl Asp; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; upper secondary school; choices of teaching content; music teaching; music didactics; discursive psychology; Musikutbildning; musikdidaktik; gymnasieskolan; val av innehåll; musikdidaktik; diskurspsykologi; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This study investigates how teachers of the subject ensemble in Swedish upper secondary school talk about their choices of subject content in light of their background as musicians and/or music teachers? According to current regulations and curricula (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94; Programmål för Estetiska programmet, ES 2000:05) the Swedish upper secondary school system can be described as goal-centered, which implies that the goals of the education are in focus and that methods and material to achieve those goals can show great variances. The aim of this study is to investigate how music teacher talk about their choices of content in relation to several background factors like music teacher education and experience and their experience as professional performers. LÄS MER

 2. 2. Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Per-Henrik Holgersson; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Music Education; musikpedagogik; one-to-one tuition; higher music education; cultural tools; classical music; jazz music; apprenticeship; music performance; students’ learning and development; cultural psychology; the Bologna process;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to obtain a deeper understanding of students’ approaches to musical knowledge as it is distributed through one-to-one tuition in higher music education (HME). With a cultural-psychological perspective according to Bruner, the project was designed as a longitudinal, qualitative study of eight students in the performance program that concludes with a Bachelor of Arts degree in music. LÄS MER

 3. 3. Besvär i rörelseorganen hos musiklärare och deras syn på musikelevers hälsa : visioner och verklighet på kollisionskurs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Cecilia Wahlström Edling; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; musiklärare; musikelever; musikutbildning; besvär i rörelseorganen; stress; genus; hälsoperspektiv; physiotherapy; fysioterapi;

  Sammanfattning : The overall aim of the licentiate thesis was to reach a better understanding of music teachers' health, with focus on musculoskeletal disorders, and music teachers' view on young music students' health, from a gender perspective.A cross-sectional study was directed to music teachers employed at a municipality music- and culture school, in order to investigate the relationship between physical workload and work-related disorders among music teachers. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Frans Hagerman; Kungl. Musikhögskolan.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision; högre musikutbildning; musikalisk komposition; musiknotation; problemlösning; stöttning; återkoppling; revidering;

  Sammanfattning : “Doing gives birth to ideas”. From ideas to composition: a study of composition processes in higher music education. Recent technological developments have challenged the historical methods of composing music for acoustical instruments using traditional scores. LÄS MER

 5. 5. SÄMUS - en musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikutbildning på 70-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Bengt Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER