Sökning: "Musikhögskolan."

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade ordet Musikhögskolan..

 1. 1. Musik som nav i skolredovisningar

  Författare :Annika Falthin; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music; presentations; social semiotic multimodality; representation; music scores; meta functions; aestethic learning; semiotic resources; musikpedagogik; noter; multimodal semiotik;

  Sammanfattning : Music as a hub in school presentationsThe aim of the study is to elucidate how making meaning is constituted when lower secondary pupils play music when giving accounts of other school subjects than music. The empirical material consists of four presenta- tions in the subjects of physics, religion and Swedish, which were filmed during ordinary lessons in a lower secondary school. LÄS MER

 2. 2. Goodbye Reason Hello Rhyme : a study of meaning making and the concept development process in music composition

  Författare :Peter Falthin; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; making musical meaning;

  Sammanfattning : This thesis comprises two articles based on qualitative empirical studies and a theoretical introduction. All three texts deal with the same problem area concerning musical meaning making and the concept development process in the course of composition learning. Each text could be read separately. LÄS MER

 3. 3. Computer Based Creative Music Making. Young people's music in the digital age

  Författare :Göran Folkestad; Lärare (Musikhögskolan); []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tre svenska utbildningar i musikterapi : en studie av inriktningar, arbetsfält och arbetsformer

  Författare :Anita Granberg; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Jag har också rätt att ljudsätta världen” : Om tjejers och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer

  Författare :Camilla Jonasson; Lärare (Musikhögskolan); []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikpedagogik; musikskaparhybrid; ; musikteknologi; tjejer och transpersoner hbtqia ; sociomaterialitet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to contribute to a better understanding of the relations between music technology and girls and transgender persons (aged 13–21) in music making. The research subject is leisure time music making in music technology learning environments, where issues of gender equality are emphasized. LÄS MER