Sökning: "Music"

Visar resultat 11 - 15 av 504 avhandlingar innehållade ordet Music.

 1. 11. Likva?rdig bedo?mning i musik la?gesbeskrivning av arbete med likva?rdig bedo?mning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Fredrik Påhlsson; Kungl. Musikhögskolan.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music teaching practice; music education; assessment; equivalent assessment; gra- des; grading; equivalence; compulsory school; compulsory school music; music subject; strategies;

  Sammanfattning : A major dilemma for music teachers in Sweden is that the educational system since 15 years dictates that local adaptations should be made, since all students shall be assessed equivalently. In this study I have examined what strategies music teachers have in the grading process, and specifically how they do to grade equivalently. LÄS MER

 2. 12. Inte bara musik. : Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

  Detta är en avhandling från Royal College of Music

  Författare :Mikael Persson; [2019-03-01]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music pedagogy; Music education; Discursive psychology; Discourse analysis; Conversation analysis; Positioning theory; Secondary school; Gender; Social constructionism;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study how positioning among students in the music classroom interplays with music teaching activities as practised in Swedish comprehensive schools. The study uses a videoethnographic technique for documenting interactions between students in two different music classrooms. LÄS MER

 3. 13. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse : Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Claes Ericsson; Högskolan i Halmstad.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; musikvetenskap; pedagogik; didaktik; Musikvetenskap; Pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har från olika håll ställts krav på ett ökat elevinflytande över innehåll och arbetsformer i den allmänna skolan. Dessa krav har dels kommit från eleverna själva, dels kommit till uttryck i olika styrdokument. LÄS MER

 4. 14. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Maria Karlsson; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER

 5. 15. Spela snyggt och ha kul : gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Gunnar Heiling; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; aesthetic; group-coherence; social community; frame-factor theory; situated learning; non-dualistic; learning; Music; brass band; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In a Swedish brass band a program for change was pursued which aimed to improve the artistic level of playing of the ensemble without replacing less competent members. At the time for the study the band comprised 34 members, four of whom were female. LÄS MER