Sökning: "Municipal responsible authority"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Municipal responsible authority.

 1. 1. Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling : en studie av kommunal teknik

  Författare :Ola Mattisson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipal engineering; strategy; Municipal responsible authority; process; competitive tendering; co-operation; innovation; cost reduction; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The aim of the study is to improve the understanding of strategy in politically governed organisations. From the perspective of a specific responsible authority the main purpose of the study is to describe and analyse how strategies emerge and develop. LÄS MER

 2. 2. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

  Författare :Christine Gustafsson; Ingegerd Fagerberg; Margaret Asp; Britt-Inger Saveman; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; vårdvetenskap; vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

  Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER

 5. 5. Flow-oriented studies for environmental management by local authorities : experiences from a regional substance flow analysis

  Författare :Annica Lindqvist-Östblom; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :flow-oriented studies; material flow analysis; substance flow analysis; interpretation; local authorities; regional authorities; environmental management; cadmium; sewage;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the issue of how to perform flow-oriented studies in order to become more useful for and adapted to local/regional authorities. Compared to traditional environmental monitoring and measurement of the state of the environment, flow-oriented studies are an attempt to broaden the approach to environmental concerns. LÄS MER