Sökning: "Multiplet Bases"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Multiplet Bases.

  1. 1. Multiplet bases, recursion relations and full color parton showers

    Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Astronomy and Theoretical Physics

    Författare :Johan Thorén; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; QCD; Multiplet Bases; SU Nc ; SU N ; Recursion Relations; BCFW; Nc=3 Parton Showers; Parton Showers;

    Sammanfattning : Vad består materia av? Det är en fundamental fråga som mänskligheten försökt besvara i tusentals år. Vårt svar på den frågan har utvecklats enormt de senaste 200 åren. Atomer, från grekiskans ord för odelbar, bygger upp materian vi ser omkring oss. LÄS MER