Sökning: "Multilevel converter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Multilevel converter.

 1. 1. Multilevel Power Converters with Smart Control for Wave Energy Conversion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Deepak Elamalayil Soman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Multilevel power converter; FPGA control; Wave Energy; Three-level boost converter; Three-level buck-boost converter; Variable-renewable-energy; Three-level neutral point clamped inverter; Linear generator; DC-link; AC2AC direct converter; Modular multilevel converter; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis is on the power electronic converter system challenges associated with the grid integration of variable-renewable-energy (VRE) sources like wave, marine current, tidal, wind, solar etc. Wave energy conversion with grid integration is used as the key reference, considering its high energy potential to support the future clean energy requirements and due the availability of a test facility at Uppsala University. LÄS MER

 2. 2. A new Auxiliary Converter Topology with SiC Components for Railway Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :LUYU WANG; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06-08]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Auxiliary converter; Multilevel converter; ; Silicon Carbide transistors;

  Sammanfattning : Smaller size and lower weight are always the targets of the power electronic product development. This work introduces two new topologies of auxiliary converters which have the feature of fewer components and fewer number of energy conversion stages comparing with the conventional auxiliary converter used in railway applications. LÄS MER

 3. 3. On the Internal Dynamics and AC-Motor Drive Application of Modular Multilevel Converters

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Antonios Antonopoulos; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Capacitor-Voltage Control; Controller Interaction; Converter Control; Energy Balance; Lyapunov Stability; Medium-Voltage Drives; Modular Multilevel Converter; Modulation; Open-Loop Control; Optimization; Variable-Speed Drives; Voltage-Source Converter.; Energibalans; Kondensatorspänningsstyrning; Lyapunov-stabilitet; Mellan-spänning drivsystem; Modulation; Modulär multinivåomvandlare; Omvandlarstyrning; Optimering; Regulatorväxelverkan; Spänningsstyva omvandlare; Varvtalsstyrda motordrifter; Öppen styrning.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : This thesis is an effort to investigate the operation and the performanceof modular multilevel converters (M2Cs). Proven to be the most promisingtopology in high-voltage high-power applications, it is necessary to put aneffort in understanding the physical laws that govern the internal dynamicsof such converters, in order to design appropriate control methods. LÄS MER

 4. 4. Efficient Modeling of Modular Multilevel Converters for HVDC Transmission Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Noman Ahmed; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High-Voltage dc; Modular Multilevel Converter; Voltage-Source Converter; HVDC Grids; Multiterminal DC Systems; Hybrid HVDC Breaker; Modeling; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The drive towards getting more and more electrical energy from renewable sources, requires more efficient electric transmission systems. A stronger grid, with more controllability and higher capacity, that can handle power fluctuations due to a mismatch between generation and load is also needed. LÄS MER

 5. 5. Control, Modulation and Implementation of Modular Multilevel Converters

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Antonios Antonopoulos; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Modular Multilevel Converter; Modulation; Feedback Control; Open-Loop Control; Implementation; Prototype; High-Performance Motor Drives; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar analys och styrning av den modulära multinivå omvandlaren (M2C). M2C är en lovande omvandlarteknologi för högspända högeffekttillämpningar. Anledningen till detta är låg distorsion i utstorheterna kan uppnås med låg  medelswitchfrekvens per switch och utan utgångsfilter. LÄS MER