Sökning: "Multi cylinder"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Multi cylinder.

 1. 1. The Performance of a Multi Cylinder HCCI Engine using Variable Compression Ratio and Fast Thermal Management

  Detta är en avhandling från Lund University Faculty of Engineering Department of Energy Sciences Division of Combustion Engines P.O. Box 118, SE-221 00 LUND Sweden

  Författare :Jari Hyvönen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; framdrivningssystem; Variable Compression Ratio; Homogeneous Charge Compression Ignition VCR; termodynamik; Motors and propulsion systems; Termisk teknik; applied thermodynamics; Thermal engineering; Cylinder-to-cylinder; Turbocharging; Multi cylinder; Cylinder balancing; Thermal Management; HCCI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förbränningsmotor är i dagens värld den mest använda kraftkällan för fordon. Förbränningsmotorn har kontinuerligt utvecklats och förbättrats sedan Nicolaus August Ottos och Rudolf Diesels dagar, och kommer att fortsätta att utvecklas långt in i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Closed-Loop Combustion Control of a Multi Cylinder HCCI Engine using Variable Compression Ratio and Fast Thermal Management

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Engines, Lund Institute of Technology

  Författare :Göran Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CR; Motorer; framdrivningssystem; Motors and propulsion systems; Teknik; Technological sciences; Closed-Loop Combustion Control; CLCC; Multi cylinder; HCCI; Black box; System identification; State feedback; PID; LQG; Fast Thermal Management; FTM; VCR Variable Compression Ratio;

  Sammanfattning : The current Spark Ignited (SI) engine equipped with three-way catalyst offers low emissions, but has low efficiency at part load, which results in unnecessarily high CO2 emissions. The Compression Ignited (CI) engines have higher efficiency and hence lower CO2 emissions, but suffer from higher Nitrogen Oxide (NOx) and Particulate Matter (PM) emissions, and no three-way catalyst can be used. LÄS MER

 3. 3. Characterization and Control of Multi-Cylinder Partially Premixed Combustion

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Magnus Lewander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Efficiency estimation; Closed-loop control; EGR; Diesel engine; Partially Premixed Combustion; Combustion control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kraven på bränslesnåla och rena motorer har ökat under de senaste åren. Det började med att priset på olja steg kraftigt i början av 2000-talet. Kraven växte sedan ytterligare i kölvattnet av debatten kring växthuseffekten där koldioxid, en av de dominerande produkterna vid förbränning, spelar huvudrollen. LÄS MER

 4. 4. Control Structures for Low-Emission Combustion in Multi-Cylinder Engines

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Maria Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LQG control; fumigation; mid-ranging control; HCCI engine; engine control;

  Sammanfattning : Traditionally, heavy-duty diesel engines have high efficiencies but also high emissions of NOx and soot particles. New engine concepts show the potential to retain diesel-like efficiencies while reducing emissions by forming a completely or partially homogeneous mixture of fuel and air prior to ignition through compression. LÄS MER

 5. 5. Residual stress in a T-butt joint weld cylinder versus plane plate geometry

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Berth Eriksson; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Technology;

  Sammanfattning : The welding process introduces residual stress originating from the heating, melting and cooling of the material. From the point of view of fatigue and stress corrosion cracking, the weld residual stress perpendicular to the weld axis is of particular interest. LÄS MER