Sökning: "Moses Pergament"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Moses Pergament.

 1. 1. "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Henrik Rosengren; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Jews; biographical method; biography; Folkhemmet; national culture; racism; modernism; allo-Semitism; anti-Semitism; identification; Moses Pergament; nationalism; 1920-1950; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : With the composer and music critic Moses Pergament (1893-1977) as a biographical prism, the purpose of this study has been to uncover ideas in Swedish society about nationalism, "the Jew", modernism and "race". Pergament was born in Helsinki, Finland, and grew up in a Swedish-speaking, Jewish orthodox home. LÄS MER

 2. 2. Kakofont storhetsvansinne eller uttryck för det djupaste liv? : Om ny musik och musikåskådning i svenskt 1920-tal, med särskild tonvikt på Hilding Rosenberg

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Olov Broman; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; 20th century music history; new music; modernism; aesthetics of music; sociology of music; history of ideas; music analysis; jazz reception; institution of art; Hilding Rosenberg; Sten Broman; Gunnar Jeanson; Moses Pergament; Julius Rabe; Sweden; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This dissertation is a critical study of views and concepts in the musical aesthetics of new music in the Swedish 1920s. The study focuses on Hilding Rosenberg while also paying attention to Sten Broman, Gunnar Jeanson, Moses Pergament and Julius Rabe. LÄS MER