Sökning: "Monica Westerlund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Monica Westerlund.

 1. 1. Barn med tal- och språkavvikelser : en prospektiv longitudinell epidemiologisk studie av en årskull Uppsalabarn vid 4, 7 och 9 års ålder

  Författare :Monica Westerlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The role of implementation science in healthcare improvement efforts : investigating three complex interventions

  Författare :Anna Westerlund; Monica Nyström; Anneli Ivarsson; Rickard Garvare; Eva Eurenius; Johan Thor; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; healthcare improvement; knowledge-practice gap; implementation science; complex interventions; implementation strategy; change facilitation; case studies; folkhälsa; Public health; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : For decades, scholars have found significant gaps between the knowledge available and the knowledge applied in healthcare. Many potential benefits of adequate knowledge based interventions are therefore never achieved. A considerable body of knowledge has evolved on how to promote a better uptake of evidence-based knowledge into routine use. LÄS MER

 3. 3. Spaces for innovation

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Monica Bellgran; Bo Westerlund; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. LÄS MER