Sökning: "Monica Petersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Monica Petersson.

  1. 1. Att genuszappa på säker eller minerad mark : hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. Acta Universitatis Gothoburgensis nr 252, Göteborgs universitet

    Författare :Monica Petersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER