Sökning: "Monetary system"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Monetary system.

 1. 1. Essays on Network Effects and Money

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; network externality; network effect; Euro; EMU; monetary union; parallel currencies; monetary reforms; monetary systems; money; Currency; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fyra separata artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla artiklarna är att de behandlar pengar och nätverkseffekter. En vara med nätverkseffekter är en vara där nyttan av varan är beroende av hur många andra individer som använder sig av varan. LÄS MER

 2. 2. Sturetidens monetära system : Pant eller penningar som information i köpstaden Arboga

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Bo Franzén; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Empirical Studies on the Demand for Monetary Services in the UK

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Thomas Elger; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; economic policy; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; econometrics; economic theory; Divisia; Economics; Monetary Aggregation;

  Sammanfattning : Many economic models contain the single variable 'money'. Money does not exist in the form of a single physical unit and it is common to construct monetary aggregates using the method of simple summations. LÄS MER

 4. 4. The network performance assessment model

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Magnus Gammelgård; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electrical engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektroteknik;

  Sammanfattning : The electricity distribution in Sweden is experiencing aconsiderable change in conditions by the radical change inregulation policy. The Swedish Energy Agency(Energimyndigheten) is introducing a new regulatory model, theNetwork Performance Assessment Model, as the main tool forsupervising the natural monopolies of local electricitydistribution. LÄS MER

 5. 5. Money talks while volume and value should run the show An evaluation of financial parameters for decision making duringmanufacturing system acquisition

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Anders Johansson; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Value chain; Manufacturing system; Investment process; Economical decision support; Production; Production Technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Market economic values have for the last decades been given an increasing role with the establishment of financial institutes and global organisations with a capitalistic focus as a consequence. As a counter reaction, the concept of sustainable development has emerged complementing the economic focus with environmental and social aspects. LÄS MER