Sökning: "Mona Samadi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mona Samadi.

  1. 1. Defamation of religion : the right to freedom of expression in international and islamic law

    Författare :Mona Samadi; Joakim Nergelius; Said Mahmoudi; Mashood Baderin; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal Science; Rättsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER