Sökning: "Mona Kårsnäs"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mona Kårsnäs.

  1. 1. Eyvind Johnson och Djävulen : människans andra jag och den politiska ondskan : studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst

    Författare :Mona Kårsnäs; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER