Sökning: "Molecular excitons"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Molecular excitons.

 1. 1. Formation and Dynamics of Molecular Excitons and their Fingerprints in Nonlinear Optical Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Kemisk Fysik, Kemicentrum, Lunds Universitet

  Författare :Pär Kjellberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Photochemistry; Fotokemi; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Fysik; Chemistry; Kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; Physics; Redfield relaxation theory ; Inhomogeneous broadening ; Time-dependent density functional theory ; Conjugated polymers ; Three-pulse photon echo ; Molecular excitons ; magnetic and optical properties; Nonlinear spectroscopy ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många grundläggande processer i naturen involverar transport av energi från ett ställe till ett annat. Ett exempel på detta är fotosyntesen där solljus fångas upp av molekylkomplex, för att sedan transporteras till ett reaktionscenter. LÄS MER

 2. 2. Microscopic Mechanisms of the Formation, Relaxation and Recombination of Excitons in Two-Dimensional Semiconductors

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Samuel Brem; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; excitons; 2D materials; density matrix formalism; exciton-phonon interaction; relaxation dynamics; Bloch equations;

  Sammanfattning : Monolayers of Transition Metal Dichalcogenides (TMDs) present a giant leap forward towards the realization of semiconductor devices with atomic scale thickness. As a natural consequence of their two-dimensional character TMDs exhibit a reduced dielectric screening, leading to the formation of unusually stable excitons, i.e. LÄS MER

 3. 3. Resonant Interactions Between Nanoparticle Plasmons and Molecular Excitons

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Gülis Zengin; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; surface-enhanced absorption; J-aggregates; Localized surface plasmon resonance; strong coupling; Rhodamine 6G; nanoparticles;

  Sammanfattning : Molecular plasmonics involves the study and applications of plasmonic metal nanostructures interacting with molecules. It has been a basis for development of fundamental understandings of light-matter interactions as well as of new technologies, including biological and chemical sensors and plasmon-enhanced spectroscopies. LÄS MER

 4. 4. Electronic and Vibrational Coherence in Photosynthetic and Model Systems

  Detta är en avhandling från Chemical Physics, Lund University

  Författare :Mirianas Chachisvilis; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Ultrafast relaxation; Porphyrins; Delocalization; Anisotropy; Wavepacket; Vibrational Coherence; Excitons; Electronic coherence; Energy transfer; Femtosecond spectroscopy; Photosynthesis;

  Sammanfattning : Ultrafast optical response and excitation energy dynamics in light harvesting pigment-protein complexes and in a few model systems have been studied both experimentally and theoretically. Femtosecond light pulses were employed to excite the system and monitor the subsequent time evolution of the transient absorption kinetics and anisotropy. LÄS MER

 5. 5. Life of Excitons in Artificial Photosynthetic Antennas

  Detta är en avhandling från Chemical Physics, Lund University

  Författare :Johan Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zn-porphyrin; Osmium; Ruthenium; Polypyridine; Inter Ligand Energy Transfer; Inter System Crossing; Excited state dynamics; Transition metal complexes; Photosynthetic Antennas; Solar energy conversion; Artificial photosynthesis; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Transient Absorption Anisotropy.; Reaction Center; Dendrimer; Energy Transfer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish På grund av den förutspådda energi krisen som föranleds av att oljan tar slut, är det viktigt att söka efter alternativa energikällor. Att utnyttja solljuset via en artificiell fotosyntes är en intressant möjlighet. LÄS MER