Sökning: "Moira Von Wright"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Moira Von Wright.

 1. 1. Socialisationsprocessen : metaforer och synsätt hos blivande lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik

  Författare :Moira von Wright; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad eller vem? : En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Moira von Wright; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att omskapa sin professionella identitet Från polis till polislärare via intersubjektiva möten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Bengt Bergman; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Higher education; Police officer; Professional identity; Theory and practise; didaktik; lärare; polis; professionell identitet; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : This licentiate thesis builds on the assumption that there is a shift in professional perspective when a police officer takes on the task of a police teacher in the Police Basic Education Training Programme. This shift of perspective is described as a professional process as well as a learning process, and the investigation focuses the reshaping of one’s professional identity. LÄS MER