Sökning: "Mohamed Saad El-Nesr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mohamed Saad El-Nesr.

  1. 1. Studies of nuclear structure by electron-gamma directional correlationand coincidence measurements

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mohamed Saad El-Nesr; Uppsala universitet.; [1962]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER