Sökning: "Model-free formalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Model-free formalism.

 1. 1. Molecular recognition and dynamics in proteins studied by NMR

  Detta är en avhandling från Department of Biophysical Chemistry, Lund University

  Författare :Johan Wallerstein; [2019-10-25]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemical exchange; Conformational entropy; Entropy; Galectin-3; Isothermal Titration Calorimetry; ITC; Model-free formalism; Molecular recognition; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; PGB1; Protein dynamics; Protein–ligand interactions; Proton-transfer reactions; Spin relaxation; Viscosity; Chemical exchange; Conformational entropy; Entropy; Galectin-3; Isothermal Titration Calorimetry; ITC; Model-free formalism; Molecular recognition; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; PGB1; Protein dynamics; Protein–ligand interactions; Proton-transfer reactions; Spin relaxation; Viscosity;

  Sammanfattning : Knowledge of dynamics in protein is very important in the description of protein function and molecular recognition. The thesis investigates protein dynamics on time-scales from milli- to sub-nanosecond, with focus on the latter, using NMR spin relaxation experiments on two proteins, the 138-residue carbohydrate recognition domain of galectin-3 (Gal3C) and the 56-residue B1 domain of bacterial protein G (PGB1). LÄS MER

 2. 2. Cognition reversed Robot learning from demonstration

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Billing; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap; Computer Science; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Arbetet som presenteras i den här avhandlingen undersöker tekniker för att lära robotar från demonstrationer (LFD). LFD är en väl etablerad teknik där en lärare visar roboten hur den ska göra. LÄS MER