Sökning: "Model construction"

Visar resultat 1 - 5 av 726 avhandlingar innehållade orden Model construction.

 1. 1. Management of Sustainability in Construction Works

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Urban Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 2. 2. Innovation Diffusion in the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Kristian Widén; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Construction Sector; Innovation; Diffusion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Innovation är ryggraden i en fungerande marknadsekonomi. Det är genom innovationer som nationer, industrisektorer och företag konkurrerar. Det sker mycket både internationellt och nationellt som påverkar den svenska byggsektorn, vilket både ställer krav och skapar möjlighet för sektorn att förändras. LÄS MER

 3. 3. A Mesoeconomic Analysis of the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Niclas Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Sector Analysis; Mesoeconomics; Construction;

  Sammanfattning : The fundamental question posed in this study is how to approach the construction sector in order to cover its wide scope of activities, its great variety of actors and the external influences on it from the market and institutional environment. Construction includes such diverse economic activities as new production and as repair/maintenance, itinerant production and stationary manufacture, the production of buildings and constructions, and it involves a large number of actors representing different professions and types, e. LÄS MER

 4. 4. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 5. 5. Att styra ett hållbart byggande - En definition av och en styrmodell för ett hållbart byggande

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Urban Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable construction; construction management model; styrmodell; Hållbart byggande;

  Sammanfattning : A large part of the Earth’s turnover of resources is associated with buildings and building construction. There is therefore a complex relationship to be taken into consideration when realizing construction projects, since economic and social aspects also affect individual people. LÄS MER