Sökning: "Mobility pers"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mobility pers.

 1. 1. Mark i marginalen Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Annika Strandin Pers; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical geography; mires reclamation; landscape; Sweden; early modern period; labour migrations; international relations; discourse; practice; mobility; knowledge and skills development; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reclamation of mires (fens and bogs) in Sweden with a focus on the early modern period. Today, the mires are valued natural habitats and their cultivation is controversial. International research describes wetland reclamation and the related knowledge transfer between European countries already from the 12th century. LÄS MER

 2. 2. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Berg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health;

  Sammanfattning : Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. LÄS MER