Sökning: "Moa Lavander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Moa Lavander.

  1. 1. Virulence mechanisms of pathogenic Yersinia aspects of type III secretion and twin arginine translocation

    Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

    Författare :Moa Lavander; Åke Forsberg; George Salmond; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biology; Yersinia pestis; Yersinia pseudotuberculosis; bacterial pathogenesis; type III secretion; twin arginine translocation; virulence mechanisms; YscU; YscP; YscF; Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

    Sammanfattning : The pathogenic bacteria Yersinia pestis and Y. pseudotuberculosis are related to the degree where the former is considered a subspecies of the latter, and still they cause disease of little resemblance in humans. Y. pestis is the causative agent of lethal bubonic and pneumonic plague, while Y. LÄS MER