Sökning: "Minna Räsänen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Minna Räsänen.

  1. 1. Islands of Togetherness Rewriting Context Analysis

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Minna Räsänen; KTH.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Technology and culture; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknik och kultur; Human-Computer Interaction; call-centre organization; ethnography; togetherness; socio-cultural context;

    Sammanfattning : A continuing debate within Human-Computer Interaction (HCI) research is how to elucidate, improve, and optimize the relationship between social context and technology use. Social context is conventionally understood as immediate use context while an understanding informed by social science suggests a wider scope, involving actors and structures. LÄS MER