Sökning: "Min-ying Zhang"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Min-ying Zhang.

  1. 1. Molecular studies of virulence factors of the insect pathogen Bacillus thuringiensis

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Min-Ying Zhang; Stockholms universitet.; [1994]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER