Sökning: "Miljöns betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Miljöns betydelse.

 1. 1. Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Gunilla Isaksson; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna avhandling var att få en fördjupad kunskap om och förståelse för upplevelsen av den sociala miljöns betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras män samt om upplevelsen förändrades över tid. För att besvara syftet valdes en kvalitativ forskningsdesign till de fyra studierna. LÄS MER

 2. 2. Arkitekturens territorialitet : till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Mattias Kärrholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physical planning; urban design; architectural design; actor-network theory; power relations; materiality; territorial control; everyday life; public space; Territoriality; architectural theory; Fysisk planering; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The point of departure of this dissertation is a consideration of the problems in the field of architecture, of conceptualizing and addressing aspects of the complex relationship between architectural form and use. The aim of the thesis is to create conditions for a discussion on architectural design and territorial power relations within the context of everyday life, and more specifically to investigate what role architectural design plays in these territorial power relations. LÄS MER

 3. 3. Functional Capacity And Physical Environmenal Demand. Exploration of Factors Influencing Everyday Activity and Health in the Elderly Population

  Detta är en avhandling från Division of Geriatric Medicine

  Författare :Susanne Iwarsson; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barrier-free design; assessment; disability; docility hypothesis; gender-differences; gerontology; housing adaptations; I-ADL; occupational therapy; P-ADL; population study; primary health care; public health; survival; scaling methodology; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Gerontology; Gerontologi;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to explore relationships between functional capacity, environmental factors, everyday activity, and health in the elderly population. Initially, the Enabler, an instrument for assessment of the physical home environment's accessibility, was translated to Swedish and revised, and tested for reliability and validity. LÄS MER

 4. 4. Functional Recovery after Experimental Stroke in Mice- Involvement of Enriched Environment, BDNF and Cell Genesis

  Detta är en avhandling från Laboratory for Experimental Brain Research, Lund University

  Författare :Josefine Nygren; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; Neurology; neuropsychology; functional recovery; focal ischemia; cell genesis; BDNF; enriched environment; mice;

  Sammanfattning : Stroke is caused by an obstruction of blood flow to a part of the brain, resulting in brain damage. Stroke is the third most common cause of death in the industrialized world, and the primary cause of adult-onset disability. LÄS MER

 5. 5. Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Lizette Norin; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spinal Cord Injuries; housing accesibility problems;

  Sammanfattning : En stödjande miljö är centralt för att kunna upprätthålla ett självständigt liv och effektivt aktivitetsutförande, särskilt med ökande ålder. För personer med funktionella begränsningar, som konsekvenserna av en ryggmärgsskada, är balansen mellan personens funktionella kapacitet och miljöns krav av yttersta vikt för att kunna leva ett så välfungerande liv som möjligt. LÄS MER