Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. I hettan från ångpannan : Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Robert Hrelja; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Waste incineration; Energy; Citing controversy; Environmental disputes; Strategies; Actor-network theory; Skövde; Avfallsförbränning; Energi; Lokaliseringskonflikter; Miljökonflikter; Strategier; Aktörsnätverksteori; Skövde; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

    Sammanfattning : Denna avhandling analyserar miljökonflikter i anslutning till storskaliga tekniska anläggningar. Miljökonflikter uppkommer när det finns konkurrerande mål bland aktörer och formas av förhandlingsprocesser mellan olika aktörer där vetenskap, teknik och politik vävs samman. LÄS MER